Veiligheid

Een veilige bedrijfsomgeving is een randvoorwaarde voor ondernemers, personeel en bezoekers. Daar zorgen we samen met de politie, brandweer, gemeente en ondernemers voor binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen.

De collectieve camerabeveiliging op de bedrijventerreinen in Veghel en Schijndel werkt hierin ook bevorderend. De criminaliteitscijfers op de bedrijventerreinen in de gemeente Meierijstad zijn zeer laag door de onderlinge samenwerking en collectieve beveiliging.

Een volgende stap is de inzet van drones om de veiligheid nog beter te waarborgen. Deze kunnen onder andere ingezet worden voor gebouweninspecties, snelle detectering van brandhaarden, ‘crowd control’, het sturen van verkeersstromen in geval van calamiteiten en het snel opsporen van criminelen. Dit alles om het vestigingsklimaat te bevorderen en de omgeving nog veiliger te maken voor bedrijven, personeel, bezoekers en inwoners.

Marjon van der Pol

NieuwsVeiligheid
12 februari 2020

Camerabeveiliging

POM zet zich in voor de veiligheid rondom bedrijven in gemeente Meierijstad. Zo zijn de bedrijventerreinen De Amert, De Dubbelen, Doornhoek, Molenakker, Duin, Rooiseheide, Nijnsel en de Kampen KVO-gecertificeerd (Keurmerk Veilig Ondernemen). Binnen het KVO-traject werken ondernemers, gemeente, brandweer en politie samen aan een schone, hele en veilige bedrijfsomgeving. Dit betreft zowel sociale als verkeersveiligheid. Driejaarlijks dienen de bedrijventerreinen gehercertificeerd…
Lees meer
BijeenkomstenVeiligheid
26 augustus 2019

30 september: Hoe (brand)veilig is je bedrijf?

Wat gebeurt er met je bedrijf, je personeel en jezelf als ondernemer,  wanneer jouw bedrijf te maken krijgt met brand. Wat zijn de  gevolgen? Hoe ga je verder? Wat had je moeten regelen en wat had je daadwerkelijk geregeld? Maar ook wat ga je nu met deze kennis anders doen? Waar moet je aan denken en rekening mee houden? Maandag…
Lees meer
BereikbaarheidNieuwsVeiligheid
24 juni 2019

Nieuwe slagboominstallatie De Dubbelen 

Op 10 en 11 juli zullen ’s nachts werkzaamheden plaatsvinden aan de Montgomeryweg op bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel. Op deze weg zal namelijk ook een dynamische slagboominstallatie - net als op de Kennedylaan – worden geplaatst, waardoor bedrijventerrein De Dubbelen in de nachten en weekenden vanuit 2 kanten toegankelijk is. Uiteraard zijn beide locaties van camera’s voorzien om de…
Lees meer
NieuwsVeiligheid
5 juni 2019

KVO-B: Veiligheid

Ondernemers, gemeente, brandweer en politie werken al jaren samen binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Gezamenlijk zorgen zij voor veilige bedrijventerreinen. Het gaat dan om zowel verkeersveiligheid als sociale veiligheid (met name het tegengaan van criminaliteit). In het kader van de driejaarlijkse hercertificering van de bedrijventerreinen ontvangen na de zomer de ondernemers van de bedrijventerreinen van Veghel en Erp…
Lees meer
NieuwsVeiligheid
25 februari 2019

Landelijke Opschoondag

Doe mee aan de Landelijke Opschoon Dag op 23 maart en houdt uw bedrijventerrein schoon! In 2018 heeft de staatssecretaris op nationaal niveau een afspraak gemaakt met het bedrijfsleven om zwerfafval -en met name plastic flesjes- de komende jaren fors te verminderen. Vervolgens zijn pilots in 4 gebieden in Nederland gestart, waaronder in de gemeente Meierijstad. Het uiteindelijke doel is…
Lees meer