Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. We conformeren ons aan bij de doelstellingen uit de Klimaatwet om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990 en de CO2-uitstoot in 2050 met 95% te verminderen ten opzichte van 1990.

Dit doen we door middel van energiebesparing en duurzame energieopwekking met zonnepanelen op daken en zonnevelden, het plaatsen van windmolens, nieuwe technologieën en toepassingen, het delen van ‘best practices’ en door samen op te trekken.
 

We zetten ook in op klimaatbestendige bedrijventerreinen, waardoor wateroverlast en hittestress niet alleen nu maar met name ook richting toekomst beperkt wordt. 

De opgave is groot, maar de weg naar een duurzaam vestigingsklimaat in lijn met de doelstellingen uit de Klimaatwet is ingezet.

Jos van Asten

EROM

DuurzaamheidNieuws
17 juni 2020

Duurzaamheidspropositie

Platform Ondernemend Meierijstad heeft de handen ineen geslagen met de gemeente en de Rabobank op het gebied van duurzaamheid. Op woensdag 17 juni werd het eerste exemplaar van de hiervoor opgestelde duurzaamheidspropositie uitgereikt aan Commissaris van de Koning Wim van der Donk. Het is één van onze belangrijkste speerpunten bij POM: samenwerking. Ook als het over duurzaamheid gaat, is samenwerking…
Lees meer
DuurzaamheidNieuws
9 december 2019

Led-verlichting een verplichting?

Bedrijven vragen of led-verlichting per 1 juli 2020 verplicht wordt in bedrijven. EROM heeft  het voor u uitgezocht en tot de conclusie gekomen dat er momenteel géén verplichting is tot led-verlichting per 1 juli 2020. Dit staat echter los van de energiebesparingsverplichting in de wet Milieubeheer. Inderdaad nam de Tweede Kamer in 2018 een motie aan om bedrijven te verplichten…
Lees meer
BereikbaarheidDuurzaamheidNieuws
28 oktober 2019

Stimulering fietsverkeer

Meer en intensiever gebruik van de (elektrische) fiets leidt tot minder files. En er zijn nog veel meer voordelen, voor werkgevers én werknemers. Denk aan gezondere en fittere werknemers, kostenbesparingen, profilering als aantrekkelijke en duurzame werkgever, minder ruimte voor parkeerplaatsen, minder stress, minder ziekteverzuim en méér productiviteit, creativiteit, werkplezier en -geluk. Redenen genoeg dus om actief met fietsstimulering aan de…
Lees meer
BijeenkomstenDuurzaamheid
26 augustus 2019

17 september: bijeenkomst SDE+-subsidie

Wilt u na verloop van tijd gratis zonne-energie van eigen dak? Dat is mogelijk als u met de SDE+-subsidieregeling (Stimulering Duurzame Energieproductie) zonnepanelen legt op uw bedrijfspand. Eind oktober start de laatste aanvraagronde volgens de bestaande subsidieregeling. Dit is dus hét moment om nog voor 2020 een subsidieaanvraag in te dienen, mocht u dat nog niet eerder hebben gedaan. Hier…
Lees meer
DuurzaamheidNieuws
15 juli 2019

Duurzaam ondernemen door LB-logistics

Gert van Lieshout, directeur en eigenaar van LB Logistics vindt duurzaam ondernemen vanzelfsprekend en nam al veel energiezuinige maatregelen maar loopt ook tegen zaken aan. Energieke Regio Ondernemend Meierijstad sprak hierover met hem. De eerste energiebesparende maatregelen LB-Logistics bouwde in 2008 een nieuw pand op de Doornhoek. Al bij de bouw van dit pand wist Gert dat het energiezuiniger moest:…
Lees meer
BijeenkomstenDuurzaamheid
5 juni 2019

7 juni: Wet Milieubeheer Informatieplicht

Bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas verbruiken moeten voldoen aan de Informatieplicht Wet Milieubeheer. Zo moeten zij voor 1 juli 2019 aangeven welke energiebesparende maatregelen zij gaan uitvoeren, met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Op vrijdag 7 juni van 08.00 - 09.00 uur organiseert Energieke Regio Ondernemend Meierijstad (EROM) hierover een informatiebijeenkomst. Zie voor…
Lees meer
BijeenkomstenDuurzaamheid
3 april 2019

12 april: Wet Milieubeheer Informatieplicht

Vanaf 1 juli a.s. geldt een ‘informatieplicht’ voor bedrijven die onder de wet milieubeheer vallen. Dat zijn bedrijven die een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas hebben. Dit houdt in dat je dan als bedrijf verplicht bent om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli komt daar…
Lees meer
BijeenkomstenDuurzaamheid
29 maart 2019

29 maart: Zonnepanelen

Het programma bestaat uit het kennis maken met elkaar en het uitwisselen van ervaringen, maar er worden ook nieuwe inzichten gegeven over het aanschaffen van zonnepanelen, welke technieken worden er gebruikt, wat zijn de kosten en informatie over de subsidiemogelijkheden. De bijeenkomst wordt geleid door de heer Teun Sinten van Solisplan BV.Twintig ondernemers waren op vrijdag 29 maart geïnteresseerd in…
Lees meer
DuurzaamheidNieuws
13 maart 2019

Brabant geeft energie

Op vrijdag 1 maart 2019 is er een subsidieregeling open gegaan vanuit de provincie Noord-Brabant voor initiatieven die bijdragen aan de energietransitie. Let op: de regeling is maar heel kort open, namelijk tot donderdag 28 maart 2019. Dit is de tweede ronde voor deze regeling, die ook beschikbaar was in oktober en november 2018. De korte omschrijving van de regeling…
Lees meer
DuurzaamheidEROMNieuws
25 februari 2019

Kick-off Energieke Regio

Op 18 februari vond de kick-off plaats van Energieke Regio Ondernemend Meierijstad. Dit initiatief heeft door de samenwerking van de gemeente Meierijstad, het Platform Ondernemend Meierijstad en de Rabobanken Hart van De Meierij en Uden Veghel, een enorm draagvlak. Om bedrijven direct en effectief bij te kunnen staan in de energietransitie, is de hulp ingeroepen van Energieke Regio. Energieke Regio…
Lees meer
DuurzaamheidNieuws
25 februari 2019

Duurzaam inzetbare medewerkers

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn essentieel voor jouw bedrijf. Maar hoe geef je dat concreet handen en voeten? En hoe zorg je ervoor dat er draagvlak is onder medewerkers en ze er ook écht iets aan hebben? AgriFood Capital Werkt en VNO-NCW Brabant Zeeland bieden diverse oplossingen aan voor duurzaam inzetbare medewerkers en stelt deze gratis ter beschikking aan alle ondernemers…
Lees meer
DuurzaamheidEROMNieuws
25 februari 2019

Energieke Regio

Eind 2018 hebben de gemeente, de lokale Rabobanken en het POM gezamenlijk Energieke Regio Ondernemend Meierijstad (EROM) opgericht. Doelstelling is om ondernemers te helpen bij energiebesparing en verduurzaming van het energiegebruik met als motto “Mogen we u helpen verdienen aan duurzaamheid”. Deelnemende bedrijven krijgen gratis advies over energiebesparing, het zelf opwekken van duurzame energie, verbetering van het comfort in hun…
Lees meer