Communicatie en profilering

Wij willen ondernemers zo goed mogelijk informeren over de (voor hen) relevante activiteiten vanuit het POM. Daarnaast willen wij het vestigingsklimaat en de nieuwbouwmogelijkheden uitdragen ten behoeven van o.a. nieuwvestiging van bedrijven en toekomstig personeel

Kennisdeling: de aangesloten ondernemers willen wij zo maximaal mogelijk informeren over relevante activiteiten en ontwikkelingen vanuit het POM, de gemeente of anderszins. Dit doen wij door middel van bijeenkomsten, de website, mailings en social media

Communicatie: om de aangesloten ondernemers beter te informeren over voor hen relevante informatie, gaan we onze communicatie-infrastructuur (incl. CMS) optimaliseren. We gaan de mogelijkheden voor verbeteringen in kaart brengen, daarnaast gaan we bekijken hoe we geïnteresseerden via social media actief kunnen benaderen, gaan we met Twitter aan de gang en kunnen we ondernemers persoonlijk vragen wie binnen de organisatie welke informatie dient te ontvangen en op welke wijze ze die informatie willen ontvangen

Profilering: Activiteiten, standpunten en doelstellingen POM: vanuit het POM zullen we onze activiteiten, standpunten en doelstellingen nadrukkelijker onder de aandacht moeten brengen bij de pers, raadsleden, invloedrijke partijen in en buiten de gemeenten, etc. Dit verstevigt niet alleen onze positie, maar laat ook duidelijk zien waar we voor staan, zodat beslissers altijd op de hoogte zijn van het standpunt van het POM. We zullen nieuws(brieven) dus breder moeten verspreiden (o.a. richting gemeenteraad), maar ook gericht de pers op gezette tijden moeten informeren

merkDNA: samen met de gemeente en onder leiding van New Brand Activators hebben de afgelopen maanden een 3-tal sessies plaatsgevonden om het merkDNA van de gemeente Meierijstad te bepalen, gezien vanuit bedrijven/ondernemerschap/economie. De resultaten hiervan zullen begin 2018 worden opgeleverd. Daarna zullen de gemeente en het gezamenlijk het vervolg moeten bepalen

Inpat Center: het Inpat Center (zie ook Werkgelegenheid en onderwijs) is opgericht met als doel het verleiden van (potentiele) werknemers om zich te vestigen in (de omgeving van) Meierijstad. Onderdeel van de propositie is profilering van de bedrijven, de voorzieningen, de beschikbare woonruimte, etc. in (de omgeving van) Meierijstad

Marjon van der Pol

Willem Wouters

BijeenkomstenCommunicatie
6 juni 2019

28 juni: Marketing; kiezen om gekozen te worden

Inspiratie voor ondernemerschap, een andere kijk, nieuwe inzichten en hapklare tips & tricks in onderscheidende marketing. Veel ondernemers durven onvoldoende door te kiezen bang om iets te verliezen. Vrijdag 28 juni wordt dit omgedraaid: Je moet kiezen om gekozen te worden.Datum: 28 juni 2019 Tijd: 08:00 tot 10:00 uur Locatie: Bol - EisenhowerwegOp vrijdagochtend 28 juni vond al weer de…
Lees meer